Faydalı Yayınlar

Ürün Sorumluluk Sigortası

22 Mart 2021 Pazartesi

ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASI            

Sigortalı tarafından üretilen/satılan ürünlerin kullanılması sırasında üçüncü şahısların görebileceği zararlar neticesinde sigortalının ödemekle yükümlü olacağı maddi ve bedeni tazminat tutarları teminat altına alır.

Kusursuz ürün veya hizmet günümüz teknolojisinde olanaksızdır.

Ürün kusurlarının başlıca nedenleri aşağıdaki gibidir;

 • Ürün geliştirme hataları, 
 • Üretim hataları,
 • Etiket hataları ,
 • Ürün kontrol hataları,

SİGORTA KAPSAMI

 • Üçüncü şahıslara ait ölüm ve hastalık hali dahil bedeni zararları,
 • Üçüncü şahıslara  ait fiziksel mal varlığına verilen zarar ve ziyanları,
 • Dava açılması halinde, dava giderleri ve maliyetleri,

Tüketici sayısı arttıkça olası hasar sebepleri ve tazminat talepleri de artmakta ve uluslararası ticaret söz konusu olunca uluslararası sorumluluklar ve davalar söz konusu olmaktadır.

Bununla birlikte, gün geçtikçe tüketicilerin korunması, tüketici bilinci artmakta ve yeni katı hukuk kuralları da getirilmektedir.

Ürün Sorumluluk sigortası, dünyada çok yaygın olan ve kanunlarla desteklenen bu poliçe yüksek tazminat taleplerini öder firmayı korumakla kalmayıp müşteri ve toplum menfaatlerine karşı duyarlılığın simgesidir.

ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASI İKİ ŞEKİLDE TANZİM EDİLEBİLİR.

İhbar (Talep) Esaslı:

 • Zarara sebebiyet veren olay poliçe döneminde veya geriye dönük geçerlilik tarihi sonrasında oluşmuş olmalıdır,
 • Tazminat talebi poliçe vadesi içinde yapılmalıdır.

Vuku (Oluş) Esaslı:

 • Sözleşme süresi içinde meydana gelen olay sonucu doğan ve tazmini sözleşme süresi içinde ya da sözleşme sona erdikten talep edilen zararlara karşı teminat sağlanır.

GENEL İSTİSNALAR

 • Ürünün kendisinde oluşacak zararlar,
 •  Kusurlu ve ayıplı olarak üretildiği anlaşılan mal ve ürünün onarımı, iyileştirilmesi ve düzeltilmesi için yapılan giderler,
 • Sözleşmesel sorumluluk,
 • Dizayn, proje hataları,
 • Hatalı ürünlerin piyasadan geri çekilmesi (Ürün Geri Çağırma)
 • Finansal kayıplar (financial losses),

EK TEMİNATLAR

 • ABD/Kanada/Avustralya’ya yapılan ihracatlar,
 • Finansal Kayıplar,
 • Ürün garanti,
 • Ürün Geri çağırma,
 • Sökme takma masrafları,
 • Sigortanın yürürlüğe girmesinden önce teslim edilmiş ürünlerin yol açtığı zararlar ancak özel anlaşma olduğu taktirde teminat altına alınır.
 • Karıştırma ve Harmanlama Onayı (Mixing and Blending Endorsement)

TEMİNAT LİMİTİ

 • Olay Başına Limit
 • Yıllık Azami Limit

TEKLİF HAZIRLIK AŞAMASINDA GEREKLİ BİLGİLERİ;

 • Ciro Bilgisi,
 • Ürün Cinsi,
 • Talep edilen Teminat Limiti,
 • Coğrafi Alan, (Satışın yapıldığı bölgeler)
 • Yargı sahası
 • Geçmiş dönem yaşanmış hasarlar, varsa bilenen ancak henüz ihbar edilmemiş hasarlar. (özellikle son 5 yıl)
 • Firmanın yetki/kalite kontrol vs. belgeleri

Yararlanılan Kaynaklar: www.tsb.org.tr


Samet ÖZBALKANLI

Baksaş Sigorta İşlemleri Sorumlusu