BAK Akademi;  Bakioğlu Holding ve Şirketleri'nde görev alan çalışanlarımıza ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve gelişim imkânlarını sağlayarak; onları, daha fazla sorumluluk gerektiren görevlere hazırlamayı amaçlayan Şirket Akademisi'dir.

BAK Akademi ile grup genelinde ortak değerler ve ortak liderlik dilini oluşturma; kurum kültürünün geliştirilmesi hedeflenmektedir.

BAK Akademi kapsamında uygulanan programlarımız arasında;

 • Yönetici Gelişim Programı
 • Satış Gelişim Programı
 • Mali İşler Gelişim Programı
 • İnsan Değerleri Gelişim Programı
 • Formen Gelişim Programı yer almaktadır.

BAK Akademi; Liderlik yaklaşımını "Birlik, Aşk, Kararlılık, İnanç" ile temellendirirken; temel hedefleri arasına;

 • Adalet, hesap verilebilirlik ve şeffaflık gibi evrensel değerlerin hakim olduğu kurum iklimimiz çerçevesinde gelişim alanlarımıza odaklanmayı,
 • Gelecekte oluşacak ihtiyaçlarımıza yönelik becerilerimizi geliştirmeyi,
 • Kilit çalışanlarımızı elimizde tutmak, yüksek potansiyelli çalışanlarımızı geliştirmeyi,
 • Geleceğin “Tepe Yöneticilerini” yetiştirmeyi,
 • Performans ve potansiyelleri yüksek profesyonelleri şirketlerimize çekebilmeyi,
 • Grup genelinde etkili bir “İnsan Değerleri Planlaması” yapmayı,
 • Organizasyonel hedeflerimizi gerçekleştirerek büyümeyi ve değişimi desteklemeyi,
 • Tüm bunları sürdürülebilir kılmayı dahil etmektedir.